Kate Middleton wearing Kiki McDonough, Canus Goat's Milk and Stuart Weitzman

Kate Middleton was spotted wearing a Kiki McDonough bag, a Canus Goat's Milk coat and Stuart Weitzman shoes. Her favorite brands also include Kiki McDonough, Stuart Weitzman.